Zawód operatora wózka widłowego

Zastanawiasz się nad obraniem właściwej ścieżki kariery? Warto rozważyć licencję na operowanie wózkami widłowymi, ponieważ jest to pewna praca i dość atrakcyjnie zarobki. Jeśli już zdecydujesz się na podjęcie tego zawodu przeczytaj uważnie, jakie dokumenty są wymagane.

Operator wózków widłowych odpowiada za kompleksową obsługę tego urządzenia. Potocznie nazywane widłowymi, są to tak naprawdę wózki jezdniowe, które zalicza się do ogólnej grupy urządzeń transportu bliskiego, w skrócie UTB. Maszyny plasują się więc obok dźwigów, suwnic, żurawi itp., czyli maszyn służących do transportu rozmaitych ładunków o znacznej masie na niewielkie odległości.

Obowiązki operatora wózka jezdniowego
Głównym obowiązkiem operatora wózka jezdniowego jest w zasadzie właściwe przygotowanie urządzenia do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków. Dodatkowo zobowiązany on jest do prowadzenia dokumentacji kontroli urządzeń oraz do utrzymania ich w dobrym stanie. Specjalne uprawnienia trzeba mieć na wózki jezdniowe, które posiadają napęd silnikowy, jednak nie musisz ich mieć na te, które napędza się siłą mięśni. Do zakresu podstawowych obowiązków operatora wózka widłowego można więc wpisać: wykonywanie czynności pomocniczych, obsługowych i konserwacyjnych, wykonywanie załadunku i rozładunku środków transportowych, transport wewnątrzzakładowy, transport z osprzętem specjalistycznym.

Najczęstsze wymagania
Ogólne przepisy określają, że do regularnej obsługi wózka jezdniowego może zostać dopuszczony pracownik, który ukończył już osiemnaście lat oraz uzyskał stosowne uprawnienia operatora bądź tzw. imienne zezwolenie do obsługi wózka, które wystawia konkretny pracodawca. Należy nadmienić, że takie pozwolenie jest ważne tylko i wyłącznie na terenie zakładu pracy pracodawcy, który je wystawił. Wszelkimi dokumentami które potwierdzają kwalifikacje pracownika do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym mogą być takie papiery jak zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydaje organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego; książka operatora, którą wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego bądź też wspomniane imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę. Warto zawczasu pomyśleć o odpowiednich papierach, ponieważ pracodawca chętniej zatrudnia tych, którzy zdali już egzamin przed komisją UDT i nie ma konieczności wydawania na ich szkolenia. Praktyka pokazuje, że doświadczeni i doszkalający się operatorzy są znacznie bardzie cenieni i bez problemu znajdują pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *