Masz firmę, w której korzysta się z wózków widłowych? Pamiętaj więc, że obecnie zgodnie z prawem każdy wózek jezdniowy jest objęty obowiązkowym nadzorem technicznym. Wiąże się to z tym, że właściciel jest obciążony wieloma obowiązkami, które musi rygorystycznie przestrzegać. W naszym artykule dowiesz się jak wygląda nadzór nad wózkami widłowymi.

Co prawda ustawa o dozorze technicznym mówiąca o obowiązku wypełniania norm prawno-technicznych przez właścicieli wózków widłowych weszła w życie już w 2003 r. wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z czym wiążą się wprowadzone przepisy.

Jakie są wymogi?
Na właściciela nałożone są takie wymogi jak np. konieczność przedłożenia wniosku o rejestrowanie i przeprowadzenie procedury nazywającej się „badaniem odbiorczym”, którą wykonuje Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Ponadto właściciel sprzętu jest zobowiązany do kompletowania całej dokumentacji technicznej wózka widłowego, jak również do spełnienia norm UDT, które tyczą się technicznego stanu urządzenia. Równie ważne są regularnie przeprowadzane konserwacje i okresowe przeglądy techniczne.

Jak doglądać zadań?
Na szczęście przedsiębiorcy z pomocą przychodzą autoryzowane serwisy wózków widłowych. Placówki te przeprowadzają wszelkiego rodzaju naprawy oraz oferują kompleksową konserwację wózków widłowych. Najczęściej również ich usługa dotyczy wszelkich znanych na rynku producentów wózków widłowych. Pamiętaj, że obsługa techniczna może być wykonywana tylko przez jednostki, które posiadają wszelkie potrzebne uprawnienie i kwalifikacje wydane przez UDT. Dlatego między innymi lepiej zlecać przeglądy itp. Autoryzowanym serwisom. Placówki takie zapewnią dodatkowo komplet dokumentów technicznych, regularną konserwację sprzętu oraz asystę przy odbiorze wózka.

Na co zwracają uwagę podczas kontroli?
Urzędnicy UDT pojawiając się na badaniu technicznym będą szczególnie przyglądać się zużyciu wideł, opon i łańcuchów, szczelności układu hydraulicznego, prawidłowemu oświetleniu pojazdu, nominalnemu czasu utrzymania ładunku, poprawnemu działaniu układu hamulcowego, prawidłowemu oznakowania pojazdu, właściwemu zamocowaniu fotela operatora oraz pasów bezpieczeństwa, poprawnemu sporządzeniu dokumentacji technicznej wózka. Inspektor może również zażyczyć sobie wglądu do dziennika konserwacji po to, aby sprawdzić aktualność prowadzonych wpisów i skontrolować przeprowadzanie napraw. Warto więc czujnie monitorować zużycie swojego sprzętu, aby nie płacić niepotrzebnych kar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *