Dla kogo obsługa wózków widłowych?

W dzisiejszym świecie wózki jezdniowe z napędem silnikowym łatwo znalazły powszechne zastosowanie w takich działach jak transport wewnątrzzakładowy, handel wielkopowierzchniowy, budownictwo – w zasadzie wszędzie, gdzie trzeba przenieść ciężkie rzeczy. Urządzenia te trzeba jednak dobrze eksploatować, co wiąże się z kilkoma zagrożeniami. Nic zatem dziwnego, że bardzo ważna jest znajomość i surowe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.

Pod terminem „wózki jezdniowe z napędem silnikowym” znajdziesz wózki z siedziskiem dla operatora, wózki prowadzonych oraz zdalnie sterowanych, wózki z podestem dla operatora bądź wózki o specjalnej konstrukcji, zawierające w sobie określenie wózki jezdniowe podnośnikowe, czyli takie z mechanicznym napędem podnoszenia. Należy wiedzieć, że wszelkie powszechnie używane wózki z napędem silnikowym zostały podporządkowane przepisom rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Ten stan rzeczy wiąże się z tym, że obsługa tych urządzeń wymaga nabycia właściwych uprawnień.

Kto może obsługiwać wózek?
Do obsługi wózków jezdniowych może podejść każdy pracownik, który ukończył 18 lat oraz uzyskał stosowne uprawnienia operatora. Dodatkowo musi odbyć potrzebne szkolenia BHP, na które składa się instruktaż stanowiskowy oraz zobowiązanych jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wózka i transportu wewnątrzzakładowego. Pracodawca musi zapoznać operatora z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku a pracownik powinien przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Ponadto mile widziane jest doświadczenie, które pomaga na bezpieczną pracę i eliminuje ryzyko.

Jak zdobyć uprawnienie?
Procedura uzyskania odpowiednich uprawnień jest ściśle określona przez § 4 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie BHP przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W dokumencie tym stwierdza się, że uprawnienia można uzyskać dopiero wówczas, gdy skończy się kurs przygotowany przez Urząd Nadzoru Technicznego bądź Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Takie szkolenie wieńczy egzamin, po którego zdaniu otrzymuje się odpowiednie dokumenty, które pozwalają na operowanie tymi urządzeniami w różnych miejscach pracy. Kurs taki może też zorganizować pracodawca, jednak musi być on oparty o procedury określone przez Urząd Nadzoru Technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *