Zezwolenia wewnętrzne na wózki jezdniowe

Zastanawiasz się nad zrobieniem kursy na wózki widłowe? Musisz więc widzieć, że pracodawca jest zobowiązany wydać zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe wszystkim osobom obsługującym te urządzenia. Dotyczy to nawet wózków elektrycznych unoszących prowadzonych, które nie są objęte dozorem UDT.

Zgodnie z obowiązującym prawem pracownik, który chce obsługiwać wózki jezdniowe z napędem silnikowym powinien posiadać odpowiedni dokument potwierdzający kwalifikacje do obsługi urządzenia. Takimi dokumentami będą zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydał Urząd Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. lub książka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. Może to być również zezwolenie, które wyda pracodawca po spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

O czym warto pamiętać?
Przede wszystkim o tym, że pracownicy, których umiejętności zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego bądź Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, mają prawo do obsługi wózków jezdniowych na terenie całego kraju, jednak imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę ważne jest tylko i wyłącznie na terenie zakładu pracy wydającego. Na tym więc polega zasadnicza różnica, o której nie można zapominać. Takie imienne zezwolenie wydaje się pracownikowi po sukcesywnym zakończeniu kursy dla kierowców wózków zorganizowanego przez zwierzchnika. Należy jednak przestrzegać tego, aby program szkolenia był opracowany/zatwierdzony przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra do spraw gospodarki – mogą być to ośrodki szkoleniowe, które profesjonalnie prowadzą szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych.

Inne możliwości
Oczywiście pracodawca może równie dobrze poprowadzić szkolenie dla operatorów wózków we własnym zakresie. Wiąże się to z użyciem do kursu własnego sprzętu oraz zatrudnieniem wykładowców i instruktorów swoich własnych pracowników. Korzystanie z zewnętrznych ośrodków jest jednak lepszym wyjściem, ponieważ zapewnia wysoki poziom kształcenia. Należy zaznaczyć, że zorganizowanie szkolenia dla kierowców wózków w celu wydania pracownikowi imiennego zezwolenia jest dla pracodawcy obowiązkowe. W sytuacji, gdy pracownik posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów wózków zorganizowanego przez innego pracodawcę, nowy zwierzchnik może odnieść się do tego w trakcie swojego kursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *